Lunda
Vi kör våra race framförallt på Lunda Flygplats utan för Uppsala.
Det brukar bli 3 race per år.

Resultat från Lunda 2007-2011 HÄR
Resultat från Lunda 20110709 HÄR

Allmän info:

Vi hoppas som vanligt på bra väder och rolig körning, vi startar upp kl
10.00 med ett kortare förarmöte och lite allmän information. Viktigt
att komma i tid.

Vid 13.00 tiden kommer vi som vanligt att köra igång grillen, vi står för
kolen och elden, Ni själva står för den mat Ni vil äta.

Ca kl 14.00 startar vi igång igen och håller på till ca 16.30.
Vi kommer att ha tidtagning under passen för Er som vill ha det.

Adress å vägbeskrivning:

Lunda flygfält , 74791 ALUNDA, På E4 i Uppsala, sväng av på avfart 188 mot
Östhammar/Gimo (väg 288). Kör ca 4 mil. Sväng vänster när skylt Lunda dyker upp.
Kör ca 2,5 km så ser ni sedan flygfältet på vänster sida.

Kostnaden är 400 spänn per bil. Ta med jämna pengar.

Regler:

1. Allmänt:

All körning skall ske på ett ansvarsfullt sätt. Högsta rekommenderade
hastighet är 30Km/h på hela området utom när man kör i själva banan. All
körning sker på egen risk. Arrangörerma eller deras bandagskommitté påtar
sig inget ansvar för skador eller incidenter på banan eller depån.

2. Område:

All körning skall ske på anvisat område, om frikörning är tillåten är
föraren skyldig att känna till områdets yttergränser.
Avspärrningar, skyltar och övriga anvisningar skall respekteras.

3. Övrigt:

Klädsel: Ja tack.
Hjälm: Avgör Ni själva.